NABOŻEŃSTWO Z WIECZERZĄ PAŃSKĄ
W strzelińskim kościele odbyło się 22 czerwca 2008 roku nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, które poprowadził administrator parafii ks. Michał Jabłoński. Po nabożeństwie wszyscy parafianie udali się do świetlicy w Gęsińcu. Tam przy kawie, herbacie i cieście spotkali się z proboszczem rzymskokatolickiej parafii maki Chrystusa i św. Jana Apostoła, obecnego gospodarza dawnego ewangelickiego kościoła.
Gośćmi parafian była również ekipa Telewizji Polskiej, która w dniach 21-22 czerwca kręciła reportaż o strzelińskiej parafii ewangelicko-reformowanej - potomkach Braci Czeskich. Program zostanie wyemitowany 15 lipca w 2 Programie TVP o godz. 7.20, powtórkę będzie można zobaczyć w piątek 18 lipca o godz. 15.30 w TVP Polonia. >>więcej<<

 

HISTORIA STRZELINA
Początki osadnictwa braci czeskich w Strzelinie i okolicach przypadają na czasy tzw. trzeciej emigracji, związanej z nietolerancją religijną, panującą w państwie habsburskim czeskim w latach 40. XVIII wieku. Już w latach 1741-43 na Śląsk, który był wtedy we władaniu Prus i Fryderyka II, przybyło wielu Czechów. Osiedlili się początkowo w Ziębicach. W 1742 roku grupa 1100 wyznawców pod opieką pastora Liberdy osiadła tam, zamieszkując 214 dużych domów i 23 małe domki. >>więcej<<